AfterPayn käyttö- ja sopimusehdot sisältävät ehdot kaikille AfterPay- maksutavoille. Sopimusosapuolena toimii AfterPay, yrityksen virallinen nimi Gothia Oy, PL 414, 00101 Helsinki, y-tunnus 1730113-3.

AfterPay-laskuvaihtoehdot

14 päivän lasku
Kampanjalasku
Koontilasku

AfterPay-luottovaihtoehdot

Osamaksu
AfterPay Flex

I. AfterPay –laskun käyttö- ja sopimusehdot

1. AfterPay -laskun käyttöehdot?

Voidakseen maksaa AfterPay -laskulla tulee asiakkaan olla vähintään 18-vuotias ja asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus. Lisäksi asiakkaalla tulee olla voimassa oleva katuosoite väestörekisterissä, eikä asiakkaalla tule olla maksuhäiriömerkintöjä luottotietoja ylläpitävien tahojen tiedoissa. Jos AfterPay -lasku jää suorittamatta, antaa asiakas suostumuksensa, että saatava siirretään Gothia Oy:lle, joka puolestaan varaa oikeuden siirtää saatava edelleen.

2. Miksi asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ennen AfterPay -laskun valintamahdollisuutta?

Luottotietojen tarkistaminen on osa asiakkaan luottokelpoisuuden arviointia ja hyvää luotonmyöntämistapaa.

3. Mitä AfterPay-lasku maksaa asiakkaalle?

Ainoa asiakkaalle mahdollisesti tuleva kulu on kauppiaan perimä laskutuslisä.

4. Maksu myöhässä?

Laskun maksamisen viivästyessä lähetetään asiakkaalle maksumuistutus ja maksun edelleen viivästyessä tullaan saatava siirtämään perintään. Mahdolliset viivästyksestä johtuvat toimenpiteet suoritetaan saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti. Viivästyneelle maksulle peritään viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Huomautuslaskulla perittävä huomautuskulu on viisi (5) euroa per muistutus.

5. Yhteydenpidosta

Asiakkaan valitessa AfterPay -laskun maksutavaksi, lähetetään lasku ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sikäli kun asiakas ei ole toimittanut sähköpostiosoitetta maksutavan valitessaan, lähetetään lasku asiakkaan väestörekisteristä ilmenevään kotiosoitteeseen. Kaikki laskutiedot ovat saatavilla myös MyAfterPay –palvelusta, johon kirjautumistiedot toimitetaan sähköpostitse. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama sähköpostiosoite ja muut laskutustiedot ovat ajantasaiset ja asiakkaan tulee ilmoittaa muuttuneista tiedoista AfterPay’lle välittömästi.

II. AfterPay tilin tai AfterPay osamaksun käyttö- ja sopimusehdot

1. Mikä on AfterPay Flex?

Afterpay Flexillä voit koota kaikki AfterPay-ostoksesi yhdelle kuukausilaskulle. Voit vapaasti valita summan, jonka haluat maksaa kuukaudessa, ottaen kuitenkin huomioon minimilyhennyserän, joka näkyy kuukausilaskulla. Voit myös milloin tahansa ja ilman lisäkustannuksia maksaa jäljellä olevan summan kokonaisuudessaan.

2. Mikä on AfterPay osamaksu?

AfterPay osamaksulla voit valita, haluatko lyhentää laskusi 3, 6, 12, 24 tai 36 kuukauden erissä. Voit myös – milloin tahansa ja ilman lisäkustannuksia – maksaa jäljellä olevan summan kokonaisuudessaan.

3. Miten voin maksaa ostokseni luotolla?

Voit hakea AfterPay Flexiä tai osamaksua yli 50 euron ostokseen, kun olet täyttänyt 18 vuotta. Lisäksi sinulla tulee olla suomalainen sosiaaliturvatunnus, sinulla ei saa olla maksuhäiriömerkintää ja virallisen osoitteen tulee olla muu kuin poste restante.

4. AfterPay Flexin tai AfterPay osamaksun hakeminen

Luottohakemukset AfterPayn tarjoamille luotoille voidaan tehdä joko (1) suoraan Kauppiaan sähköisistä palveluista tai (2) MyAfterPayssä.

(1) Ostoksen jälkeen kuluttajalle lähetetään lasku sähköisesti tai postitse. Laskulla olevasta linkistä kuluttaja pääsee MyAfterPay portaaliin jossa hänen on mahdollista allekirjoittaa luottosopimus.

(2) Mikäli valinta AfterPay tilistä tai osamaksusta tehdään MyAfterPayssä sen jälkeen kun Kauppiaan palvelun kassasivulla on ensin valittu maksuvaihtoehdoksi lasku, kuluttaja allekirjoittaa luottosopimuksen heti valinnan yhteydessä MyAfterPayssä.

5. Luottoselvitys ja luotonmyöntö

Luoton saamiseksi asiakkaan on tarjottava kaikki vaadittu tieto ja hyväksyttävä luottoehdot. Muussa tapauksessa ostoksesta luodaan lasku kerralla maksettavaksi.

Kuluttajalla on oikeus toimittaa tiedot ja hyväksyä AfterPay luottoehdot MyAfterPay portaalissa ennen laskun siirtämistä perintään.

Luottohakemuksen yhteydessä suoritamme luottoselvityksen, jossa arvioimme kuluttajan taloudellista kykyä suorittaa maksuvelvoitteensa.

Luottoselvitys perustuu tietoihin kuluttajasta, joita saamme luottotietoja ylläpitäviltä tahoilta, kuluttajan hakemuksessa ilmoittamiin tietoihin ja mahdollisesti aikaisemmin saatuihin tietoihin.

Mikäli kuluttaja ei täytä luotonmyöntämisen vähimmäisehtoja tai maksukyky arvioidaan riittämättömäksi, kuluttajalle ilmoitetaan kielteisestä luottopäätöksestä.

6. Kuinka paljon luotto maksaa?

Sinun maksettavaksesi tulevat kulut ja luottokorko. Kuluna on luoton kuukausittainen tilinhoitomaksu.

AfterPay Flexin kuukausittainen tilinhoitomaksu on 2,90€. Tilin vuosikorko on 19,50%.

AfterPay osamaksun kuukausittainen laskutuslisä on 2,90€. Vuosikorko on 19,50%.

Todellinen vuosikorko on sekä tilissä että osamaksussa riippuvainen kulloisestakin luoton avoimen kokonaissaldon määrästä. Todellisen vuosikoron laskennassa on huomioitu asiakkaan maksettavaksi tulevat luottokustannukset, eli luotolle maksettava korko ja kuukausittainen luotonhoitomaksu (2,90 €).

Esim. Jos maksuaika on 12 kuukautta, 1 000,00 euron luoton todellinen vuosikorko on 28,73 %. Tällöin maksettava kokonaismäärä on 1 143,55 euroa, josta luottokustannusten osuus on 143,55 euroa.

AfterPay Flexissä luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät koron maksamattomalle pääomalle, pääoman lyhennyksen ja luotonhoitomaksun. Vähimmäiserä määräytyy luoton avoimen kokonaissaldon perusteella:

AVOIN SALDO Pienin Lyhennys
50 € - 100 € 10 €
101 € – 150 € 15 €
151 € – 200 € 20 €
201 € – 250 € 25 €
251 € - 300 € 30 €
301 € - 350 € 35 €

Osamaksuratkaisussa luoton lyhennys tapahtuu tasasuurissa erissä. Voit aina halutessasi maksaa vähimmäiserää suurempia lyhennyksiä tai koko luoton ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia.

7. Lyhennysvapaat kuukaudet

Asiakkaalla on oikeus kahteen lyhennysvapaaseen kuukauteen jokaista 12 kuukautta kohti. Edellytyksenä on, että asiakas on maksanut vähintään vähimmäiserät neljältä kutakin lyhennysvapaata välittömästi edeltävältä kuukaudelta ja että asiakas ilmoittaa lyhennysvapaasta AfterPay asiakaspalvelulle vähintään kahta viikkoa ennen sen alkamista.

8. Peruuttamisoikeus

Voit peruuttaa luottosopimuksen ilmoittamalla siitä AfterPay asiakaspalveluun kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun olet maksanut ensimmäisen maksuerän. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti luotonantajan osoitteeseen. Ilmoituksen on oltava yksilöity ja sisällettävä ainakin asiakkaan nimi ja henkilötunnus, laskuun merkitty asiakasnumero sekä päiväys ja allekirjoitus.

Meillä on oikeus periä luoton korko ajalta, jonka luotto on ollut käytettävissä, korvauksena luottosopimuksen peruuttamisesta. Meillä on myös oikeus saada korvaus maksuista, joita olemme maksaneet viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta eikä maksuja peruuttamistapauksessa palauteta. Jos et viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palauta AfterPay asiakaspalvelulle luottosopimuksen nojalla saamiasi varoja ja suorita edellä mainittua korvausta, luottosopimuksen peruuttaminen raukeaa.

Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos etäviestintä käyttäen tapahtuva asiointi liittyy olemassa olevaan sopimukseen, jos sopimus täytetään nimenomaisesta pyynnöstäsi ennen peruuttamisajan päättymistä, tai jos asiointi liittyy sopimusmuutoksiin.

9. Luoton erityinen erääntyminen

Jos maksusuorituksesi on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, on meillä oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja maksuineen maksettavaksesi, jos viivästynyt määrä on vähintään kymmenen (10) prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi (5) prosenttia luoton alkuperäisestä luottohinnasta taikka käsittää koko jäännössaatavan. Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon, tai jos sinua on aiemmin huomautettu viivästyksestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty, ellet tämän ajan kuluessa maksa viivästynyttä määrää. Meillä on eräännyttämisoikeus erääntyneen maksun määrästä riippumatta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Emme eräännytä luottoa, jos maksun viivästyminen johtuu sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta sinusta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä olisi meille ilmeisen kohtuutonta viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Sinun on viivytyksettä ilmoitettava asiakaspalveluun sinua kohdanneesta suoritusesteestä.

Jos olet antanut meille totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin, taikka jos olet muulla tavoin syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, meillä on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto, mukaan lukien korot ja muut maksut, neljän (4) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty sinulle. Jos sopimusrikkomuksesta on huomautettu jo aiemmin, määräaika on kaksi (2) viikkoa.

Meillä on oikeus eräännyttää luotto kuolemantapauksissa, konkurssiin asetuksen yhteydessä tai jos käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

10. Viivästyskorko

Jos vähimmäiserää ei makseta viimeistään eräpäivänä, on velvollisuutesi maksaa viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Huomautuslaskulla perittävä huomautuskulu on viisi (5) euroa per muistutus.

11. Merkinnän tekeminen luottotietorekisteriin

Meillä on oikeus ilmoittaa tieto maksuhäiriöstäsi luottotietorekisteriin, jos erääntynyt maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja on kulunut vähintään 21 päivää siitä, kun sinulle on lähetetty maksukehoitus, jossa on muistettu mahdollisuudesta saada merkintä maksuhäiriöstä luottotietorekisteriin.

12. Tietojen käsittely

Noudatamme Suomen henkilötietolain määräyksiä kaikessa tietojesi käsittelyssä.

13.Vahingonkorvausvastuu

Olemme velvollisia korvaamaan ainoastaan omasta laiminlyönnistämme aiheutuneen välittömän vahingon. Korvaamme tällöin ainoastaan sinulle aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset. Ellet ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkosi rajoittamiseksi, vastaat itse vahingosta tältä osin. Emme vastaa mahdollisista välillisesti aiheutuneista vahingoista.

14. Henkilötietojen käsittely

Yksityisyytesi suojaaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi varmistuaksemme henkilöllisyydestäsi, tarjotaksemme sinulle sopivia maksuvaihtoehtoja, asiakassuhteen hallinnoimiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi, luottotarkistuksen toteuttamiseksi ja kirjanpitolain ja rahanpesua koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat tietoja joita voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää sinuun.

Alla olemme listanneet esimerkkejä henkilötiedoista joita saatamme käsitellä:

  • 1. Yhteistiedot – nimi, osoite, syntymäaika, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.
  • 2. Maksutiedot – laskutustiedot, tilinumero jne.
  • 3. Taloustiedot– tulosi, mahdolliset velkasitoumukset, negatiivinen maksukäyttäytyminen
  • 4. Tietoja tavaroista/palveluista – yksityiskohtia tekemistäsi ostoksista
  • 5. Historiatietoja – tekemäsi ostokset, maksut ja aikaisemmin myönnetyt luotot

Käytämme uudelleen tietoja joita olet aikaisemmin antanut meille ja saatamme jakaa tietojasi luottotietoja ylläpitävien tahojen, henkilöntunnistamispalvelujen toimittajien sekä rahanpesun vastaisten toimijoiden kanssa, luottokelpoisuusluokituksesi arvioimiseksi sekä henkilöllisyytesi ja osoitetietojesi varmistamiseksi.  

Mikäli olet käyttänyt palvelujamme aikaisemmin, meillä saattaa olla sinua koskevia tietoja tallennettuna asiakassuhteen hallinnoimiseksi, kirjanpitolain ja rahanpesua koskevien lakisääteisten ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan käytämme näitä tietoja henkilöllisyytesi varmistamiseksi ja käyttökokemuksesi helpottamiseksi. Saatamme käyttää sähköisiä viestintäkanavia (kuten tekstiviesti tai sähköposti) asiakasviestinnässämme. Sinulla on henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus saada selville, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja mikäli käsittelemme, oikeus saada rekisteriote rekisteriin talletetuista tiedoista. Lisäksi sinulla on oikeus korjata virheellisiä tietoja tai ilmoittaa, mikäli et halua meidän säilyttävän henkilötietojasi. Pyyntö näiden osalta tulee tehdä osoitteeseen tietosuoja@afterpay.fi.

Tietoja voidaan myös luovuttaa kauppiaille joilta olet tehnyt ostoksia (hallinnollisista syistä) sekä viranomaisille mikäli laki näin edellyttää. Tietojasi voidaan myös jakaa muiden Arvato Financial Solutions konsernin yhtiöiden kanssa. Gothia Oy toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyssä. Voit tutustua AfterPayn selosteeseen käsittelytoiminnasta henkilötietojen käsittelyn osalta osoitteessa www.kuluttajariita.fi.

Voit tulostaa Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot täältä.